over de stichting

doelstellingen

In 2015 bestond de kunstroute ‘plateauKUNST’ 10 jaar. De organisatie wordt steeds weer iets omvangrijker en complexer. Reden om de zaak te formaliseren in de vorm van een nieuwe stichting. In 2016 is de stichting plateauKUNST opgericht.

De stichting heeft haar doelstelling als volgt geformuleerd in haar statuten:
Het voor een breed publiek, jong en oud, toegankelijk maken van hedendaagse professionele kunst, zulks in de meest ruime zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten:

  • het bieden van een platform en ontmoetingsplek, zowel fysiek als virtueel;
  • het organiseren van tentoonstellingen;
  • het organiseren van symposia;
  • het organiseren van kunstroutes waarbij de omgeving meerwaarde geeft;
  • het organiseren van cursussen en workshops;
  • het leveren of organiseren van het curatorschap voor tentoonstellingen;
  • het adviseren van instellingen, overheden, bedrijven en particulieren met betrekking tot professionele kunst;
  • het publiceren – of doen publiceren – van publicaties (in druk, video, audio en/of online), dan wel hieraan inhoudelijk bijdragen;
  • het publiceren – of doen publiceren – van educatief materiaal (in druk, video, audio en/of online), ten behoeve van onderwijs en educatie;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wilt u meer weten neem dan contact op.

plateaukunst in Terblijt

Gasthuis 20 (Wolfshuis)