over de stichting

In 2015 bestond de kunstroute ‘plateauKUNST’ 10 jaar. De organisatie werd steeds weer iets omvangrijker en complexer. Reden om de zaak te formaliseren in de vorm van een nieuwe stichting. In 2016 is de stichting plateauKUNST opgericht.

Doelstelling

De stichting heeft haar doelstelling als volgt geformuleerd in haar statuten:

“Het voor een breed publiek, jong en oud, toegankelijk maken van hedendaagse professionele kunst, zulks in de meest ruime zin van het woord.”

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten:

 

  • het bieden van een platform en ontmoetingsplek, zowel fysiek als virtueel;
  • het organiseren van tentoonstellingen;
  • het organiseren van symposia;
  • het organiseren van kunstroute waarbij de omgeving meerwaarde geeft;
  • het publiceren – of doen publiceren – van publicaties (in druk, video, audio en/of online), dan wel hieraan inhoudelijk bijdragen;
  • het publiceren – of doen publiceren – van educatief materiaal (in druk, video, audio en/of online), ten behoeve van onderwijs en educatie;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Mw. W.J. (Wanda) Reiff – van der Mooren, voorzitter

Mw. M.M.L. (Marcella) Pinckers, secretaris

Dhr. P.O.S. (Peter) Bijstra, penningmeester

Mw. Mr. R.F.W.H.J. (Roos) Hulscher, bestuurslid

Dhr. J.P.J.C. (Jos) Wachelder, bestuurslid

Dhr. J. (Jo) Wijts, bestuurslid

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleid

Op 1 juni 2019 is door het bestuur een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2019-2024

U kunt het hier lezen:

beleidsplan stg plateauKUNST 2019-2024 (pdf, 110kB)

Downloads:
uittreksel KvK (pdf, 243kB)
jaarrekening 2018 (pdf, 520kB)
beleidsplan 2019-2024 (pdf, 110kB)

Gegevens & contact

Stichting plateauKUNST
KvK-nummer: 65212401
RSIN-nummer: 856022585

adres / secretariaat:  Gasthuis 20, 6268NN Bemelen, Nederland


e-mailadres stichting
:
stichtingplateaukunst@gmail.com

popup_img_7666-(large)

plateauKUNST in Terblijt

img_0168

Gasthuis 20 (Wolfshuis) secretariaat

Stichting plateauKUNST heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan een ANBI-erkende  instelling mag u onder voorwaarden aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.