over de stichting

In 2015 bestond de kunstroute ‘plateauKUNST’ 10 jaar. De organisatie werd steeds weer iets omvangrijker en complexer. Reden om de zaak te formaliseren in de vorm van een nieuwe stichting. In 2016 is de stichting plateauKUNST opgericht.

Doelstelling

De stichting heeft haar doelstelling als volgt geformuleerd in haar statuten:

“Het voor een breed publiek, jong en oud, toegankelijk maken van hedendaagse professionele kunst, zulks in de meest ruime zin van het woord.”

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten:

 

  • het bieden van een platform en ontmoetingsplek, zowel fysiek als virtueel;
  • het organiseren van tentoonstellingen;
  • het organiseren van symposia;
  • het organiseren van kunstroute waarbij de omgeving meerwaarde geeft;
  • het publiceren – of doen publiceren – van publicaties (in druk, video, audio en/of online), dan wel hieraan inhoudelijk bijdragen;
  • het publiceren – of doen publiceren – van educatief materiaal (in druk, video, audio en/of online), ten behoeve van onderwijs en educatie;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Mw. W.J. (Wanda) Reiff – van der Mooren, voorzitter

Mw. M.M.L. (Marcella) Pinckers, secretaris

Dhr. P.O.S. (Peter) Bijstra, penningmeester

Dhr. W.Y.L. (Willem) Jansen, bestuurslid

Mw. Mr. R.F.W.H.J. (Roos) Hulscher, bestuurslid

Dhr. J.P.J.C. (Jos) Wachelder, adviseur

Dhr. J. (Jo) Wijts, adviseur

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleid

Op 28 september 2020 is het Projectplan vastgesteld voor de periode 2021 – 2024.

U kunt het hier lezen:
Projectplan Plateaukunst 2021-2024

Downloads:
uittreksel KvK (pdf, 243kB)
jaarrekening 2018 (pdf, 520kB)
jaarrekening 2019 (pdf, 104kB)
jaarrekening 2020 (pdf, 62kB)
Projectplan Plateaukunst 2021-2024 (pdf, 670 KB)
jaarrekening 2021 (pdf, 65kB)
jaarrekening 2022 (pdf, 67kB)
Jaarrekening 2023 (pdf, 66kB)

Gegevens & contact

Stichting plateauKUNST
KvK-nummer: 65212401
RSIN-nummer: 856022585

adres / secretariaat:  Gasthuis 20, 6268NN Bemelen, Nederland


e-mailadres stichting
:
stichtingplateaukunst@gmail.com

Stichting plateauKUNST is culturele ANBI. Een gift mag u onder voorwaarden* aftrekken bij uw belastingaangifte.

*kijk op belastingdienst.nl en zoek op “culturele ANBI”